شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۳
مدیریت
فریبرز واحدی [ قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ]
حوزه مدیریت
محمود مرادی [ مشاور مدیرکل ]
دفتر مدیریت
سعداله جمالی [ مسئول دفتر مدیریت ]
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
محمود مرادی [ سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ]
برنامه ریزی و بودجه
عبدالسعید خانی [ سرپرست اداره برنامه ریزی و بودجه ]
اداره روابط عمومی
آتینا محمدیان روشن [ سرپرست اداره روابط عمومی ]
اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
علی مغازه ای [ سرپرست اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ]
فناوری اطلاعات
نفیسه نیلچیان [ مسئول واحد فناوری اطلاعات ]
واحد آمار و اطلاعات
راحله باهو [ مسئول آمار و اطلاعات ]
واحد گزینش
رابط گزینش
احمد علی عسگریان [ رابط گزینش ]
مدیریت توسعه منابع
سید احمد احمدی [ سرپرست مدیریت توسعه منابع ]
اداره توسعه منابع و تحول اداری
مهدی قلیزاده [ سرپرست اداره توسعه منابع و تحول اداری ]
مدیریت راهداری
مجید صباغ زاده [ سرپرست مدیریت راهداری ]
اداره ایمنی ، ترافیک و حریم راه‌ها
فرشاد یوسفی [ سرپرست اداره ایمنی، ترافیک و حریم راه‌ها ]
اداره نگهداری راه‌های اصلی و فرعی و روستایی
محمد فرج زاده [ سرپرست اداره نگهداری راه‌های اصلی و فرعی و روستایی ]
اداره ماشین آلات
سامان محیط زاده [ سرپرست اداره ماشین آلات ]
مرکز مدیریت راه ها
فرشاد اسکندری [ سرپرست مرکز مدیریت راه ها ]
مدیریت ساخت و توسعه راه ها
محمدرضا زمانیان [ سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه ها ]
اداره نظارت بر ساخت راه‌های اصلی و فرعی
امیر حسین آزاد دوار [ سرپرست اداره نظارت بر ساخت راه‌های اصلی و فرعی ]
اداره نظارت بر ساخت راه‌های روستایی
محمد طاعتی [ سرپرست اداره نظارت بر ساخت راه‌های روستایی ]
مدیریت فنی و اجرایی
پرویز فیروز [ سرپرست مدیریت فنی و اجرایی ]
اداره پیمان و رسیدگی
شهداد کاوه [ رئیس اداره پیمان و رسیدگی ]
اداره فنی و امور مهندسان مشاور
مجید اصلان زاده [ سرپرست اداره فنی و امور مهندسان مشاور ]
اداره مطالعات و بررسی‌های فنی
جلیل انصاری [ رئیس اداره فنی و مهندسی ]
مدیریت املاک و حقوقی
مرتضی حنیفی راد [ سرپرست مدیریت املاک و حقوقی ]
اداره حقوقی ، ارزیابی ، خسارات و واگذاری
ایوب فلاح [ سرپرست اداره حقوقی ، ارزیابی ، خسارات و واگذاری ]
اداره املاک و بانک زمین
حامد نوری [ سرپرست اداره املاک و بانک زمین ]
اداره شناسایی و حفاظت از اراضی
حمید مسرتی [ سرپرست اداره شناسایی و حفاظت از اراضی ]
مدیریت شهرسازی و معماری
گلاره مهاجر [ سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری ]
مدیریت مسکن و ساختمان
مصطفی مهردادفر [ سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان ]
اداره برنامه ریزی ، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن
مجتبی عباسی [ سرپرست اداره برنامه ریزی ، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن ]
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت
محسن نکی [ رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت ]
ادارات تابعه
اداره راه و شهرسازی بهارستان
محمدجواد ولیپوری [ سرپرست اداره راه و شهرسازی بهارستان ]
اداره راه و شهرسازی پردیس
محمد علی طلوعی مقدم [ سرپرست اداره راه و شهرسازی پردیس ]
اداره راه و شهرسازی پیشوا
آرش صفری [ سرپرست اداره راه و شهرسازی پیشوا ]
اداره راه و شهرسازی قرچک
علیرضا خالق دوست [ سرپرست اداره راه و شهرسازی قرچک ]
اداره راه و شهرسازی شهرستان تهران
مسعود محمدی [ سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان تهران ]
اداره راه و ترابری رودهن و بومهن
اداره راه و شهرسازی رباط کریم
مهدی معتمدی مایوان [ سرپرست اداره راه و شهرسازی رباط کریم ]
اداره راه و شهرسازی ورامین
علیرضا نادریان [ سرپرست اداره راه و شهرسازی ورامین ]
اداره راه و ترابری ری
محمد عبدالملکی [ رئیس اداره راه و ترابری ری ]
اداره راه و شهرسازی شهریار
محمد رنجبر [ سرپرست اداره راه و شهرسازی شهیار ]
اداره راه و شهرسازی شمیرانات
کامبیز عبدالملکی [ سرپرست اداره راه و شهرسازی شمیرانات ]
اداره راه و شهرسازی دماوند
ذکریا صفرزاده [ سرپرست اداره راه و شهرسازی دماوند ]
اداره راه و شهرسازی فیروزکوه
اکبر وطن دوست [ سرپرست اداره راه و شهرسازی فیروزکوه ]
اداره راه و شهرسازی ملارد
محسن محمدزاده [ سرپرست اداره راه و شهرسازی ملارد ]
اداره راه و شهرسازی قدس
سعید محمد نظامی [ سرپرست اداره راه و شهرسازی قدس ]
اداره راه و ترابری پاکدشت
ایوب اسداللهی [ سرپرست اداره راه و ترابری پاکدشت ]