پایگاه داده ی طرحها و برنامه های شهری

 

ردیف

عنوان

لینک دانلود

١

 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه دو شهر تهران

adobe

 2 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه نوزده شهر تهران adobe
 3 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه یازده شهر تهران adobe
 4 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه هفت شهر تهرانadobe 
  5خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه سیزده شهر تهران adobe 
6 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه شانزده شهر تهرانadobe 
7 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه بیست و یک شهر تهرانadobe 
 8 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه چهارده شهر تهرانadobe 
9خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه هشت شهر تهران adobe 
10خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه نه شهر تهران adobe 
11 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه پانزده شهر تهرانadobe 
12 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه بیست شهر تهرانadobe 
13 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه هفده شهر تهرانadobe 
14خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه هجده شهر تهران adobe 
15 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه دوازده شهر تهرانadobe 
16خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه پنج شهر تهران adobe 
17 خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه چهار شهر تهرانadobe 
18خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه سه شهر تهران adobe 
19خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران adobe 
 20خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه شش شهر تهران adobe 
21

خلاصه گزارش پنج مرحله مطالعات برنامه ساماندهی وتوانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر قدس

 

adobe

22خلاصه گزارش برنامه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی اسلامشهر
 adobe

شعارسال96

کاربر گرامی ، در صورتی که از مرورگر Internet Explorer برای مشاهده سایت  استفاده می نمایید، به منظور مشاهده صحیح سایت و بهره گیری از امکانات آن،  لطفا مرورگر خود را به آخرین نسخه Internet Explorer بروز رسانی نمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می باشد.